KANS (klachten aan de arm nek en/of schouder) RSI

KANS / RSI / CANS / Muisarm

KANS is een verzamelnaam voor ‘klachten aan de arm, nek en/of schouder’. Deze algemene benaming wordt gebruikt voor klachten die pijn, stijfheid, krachtverlies en/of tintelingen in het gebied van de nek tot aan de hand kunnen geven. KANS is een veelvoorkomende aandoening die wordt veroorzaakt door langdurige belasting van de arm, nek of schouder. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door veelvuldig computerwerk, langdurig werken in dezelfde houding of het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde beweging.

Beschrijving van de aandoening

KANS is de nieuwe benaming voor klachten die we vroeger RSI noemden. RSI staat voor repetitive strain injury. De naam suggereert dat de klachten altijd het gevolg zijn van het veelvuldig uitvoeren van een bepaalde activiteit of beweging. Omdat dit lang niet altijd het geval bleek te zijn, is de term RSI vervangen door de meer gangbare benaming KANS (klachten aan de arm, nek en/of schouder).

KANS is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die pijn, stijfheid, tintelingen of krachtsverlies in de arm, nek of schouder kunnen veroorzaken.

Oorzaak en ontstaanswijze

Klachten aan de arm, nek of schouder (KANS) kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren. De belangrijkste oorzaak is overbelasting van de spieren en pezen in de arm, nek of schouder als gevolg van langdurige belasting en herhaalde bewegingen. Dit kan optreden bij bepaalde beroepen, zoals computerwerk, kassa-werk, schilderen, tuinieren en andere activiteiten waarbij langdurige en/of herhaalde bewegingen worden uitgevoerd.

Bij het ontstaan van KANS spelen vaak meerdere factoren een rol en is er vaak sprake van een combinatie van fysieke en psychosociale factoren.

Er zijn veel verschillende oorzaken van KANS, waaronder:

 • Repetitieve bewegingen: bijvoorbeeld bij het werken achter een computer of het uitvoeren van assemblagewerkzaamheden.
 • Langdurige statische houdingen: bijvoorbeeld langdurig in dezelfde houding zitten of staan.
 • Trauma: bijvoorbeeld een val of een ongeluk waarbij de arm, nek of schouder gewond raakt.
 • Overbelasting: bijvoorbeeld door te zwaar tillen of sporten zonder goede warming-up of training.
 • Stress: bijvoorbeeld door spanningen op het werk of privéleven.

Klachten bij KANS

Veelvoorkomende klachten bij KANS zijn pijn, stijfheid, tintelingen en een vermoeid gevoel in de arm, nek en/of schouder. Deze klachten kunnen uitstralen naar de hand, vingers, elleboog en/of rug. KANS kan het dagelijks functioneren en de werkprestaties negatief beïnvloeden

Ongeveer één op de vier werknemers blijkt, in meer of mindere mate, last te hebben van lichamelijke klachten die verband houden met KANS. KANS-klachten hebben een sluipend begin en worden geleidelijk erger als er niets gedaan wordt aan de oorzaak. Deze klachten kunnen grote beperkingen in zowel werk- als privé-omgeving met zich meebrengen.

Om klachten aan de arm, nek of schouder te voorkomen of te verminderen, kunt u verschillende maatregelen nemen, zoals het regelmatig afwisselen van houding, voldoende rustpauzes nemen, ergonomische aanpassingen op de werkplek, en oefeningen om de spieren te versterken.

KANS is in te delen in specifieke en aspecifieke klachten. Enkele specifieke klachten zijn bijvoorbeeld de tennisarm, de golfarm, het thoracic outlet syndroom (TOS) of een peesontsteking. Wanneer geen duidelijke diagnose te stellen is, dan spreken we van aspecifieke klachten.

Andere kenmerken van KANS zijn:

 • Klachten ontstaan geleidelijk en worden steeds erger.
 • Klachten verergeren door spanning, drukte of stress.
 • Klachten verergeren wanneer een houding langdurig wordt vastgehouden of wanneer bepaalde bewegingen zich telkens herhalen.

Indeling risicofactoren

KANS kan worden ingedeeld in risicofactoren. Hieronder vindt u een aantal belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van KANS:

 • Herhaalde bewegingen: Het uitvoeren van herhaalde bewegingen kan leiden tot overbelasting van spieren, pezen en zenuwen in de arm, nek en schouder. Hierdoor kan KANS ontstaan.
 • Een statische houding: Langdurig in dezelfde houding zitten of staan kan leiden tot overbelasting van spieren en pezen in de arm, nek en schouder. Dit kan ook tot KANS leiden.
 • Repetitieve kracht: Repetitieve kracht, zoals het tillen van zware voorwerpen, kan leiden tot overbelasting van spieren, pezen en zenuwen in de arm, nek en schouder. Ook dit kan leiden tot KANS.
 • Onjuiste werkhouding: Een onjuiste werkhouding kan leiden tot overbelasting van spieren en pezen in de arm, nek en schouder. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het werken aan een niet-ergonomische werkplek.
 • Psychosociale factoren: Stress, werkdruk en andere psychosociale factoren kunnen leiden tot spierspanning en KANS.

Het is belangrijk om deze risicofactoren te herkennen en maatregelen te nemen om ze te verminderen of te voorkomen, zoals het nemen van pauzes, het afwisselen van werkzaamheden, het aanpassen van de werkomgeving, het verbeteren van de werkhouding en het beheersen van stressniveaus.

Aan KANS ligt eigenlijk altijd een combinatie van meerdere van bovenstaande factoren ten grondslag.

Diagnose

Een arts of fysiotherapeut zal vragen naar de klachten en hoe deze zijn ontstaan. Als klachten ontstaan zijn naar aanleiding van een ongeluk of val, dan is er bij voorbaat al geen sprake van KANS.

Tijdens het lichamelijk onderzoek zal gekeken worden of het gaat om specifieke KANS of aspecifieke KANS. De houding, spierspanning en beweeglijkheid van de gewrichten wordt beoordeeld. Over het algemeen is aanvullend onderzoek bij deze klachten niet nodig.

Behandeling bij VitiFysio

Het is belangrijk bij beginnende klachten snel te handelen om verergering te voorkomen. De verhouding tussen belasting (dat wat van het lichaam gevraagd wordt) en belastbaarheid (dat wat het lichaam aan kan), dient hersteld te worden.

Wanneer de oorzaak van de klachten niet weggenomen wordt, zullen de klachten ook niet verdwijnen. Samen met een fysiotherapeut kan worden bekeken welke risicofactoren de klachten veroorzaken en/of in stand houden.

De manier waarop met de klachten wordt omgegaan, is erg belangrijk. Tijdens de behandeling zal aandacht besteed worden aan (werk)houding, beweeglijkheid van de gewrichten en lichamelijke conditie. Hoewel het soms lang kan duren, is herstel van KANS over het algemeen goed mogelijk.

Als de symptomen aanhouden of verergeren, is het echter verstandig om een arts te raadplegen om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. Ondervindt u hinder van bovenstaande klachten (KANS) of twijfelt u of heeft u vragen over uw klacht(en) en wilt u dat er nader onderzoek wordt gedaan, neem dan contact op via onderstaande “JA IK WIL EEN AFSPRAAK” knop. De fysiotherapeut zal dan samen met u, tijdens uw eerste consult, indien nodig een behandelplan maken. Dit behandelplan kan bestaan uit:

Blijf niet met uw klachten rondlopen want het kan zomaar zijn dat uw klachten verergeren of dat u er langer over gaat doen om te herstellen. Neem uw klachten serieus en raadpleeg uw fysiotherapeut of huisarts.

Met vriendelijk groet,
Fysiotherapie VitiFysio Venlo
Vitisha Thakoersingh Fysiotherapeut

JA, IK WIL EEN AFSPRAAK!