Ribblessures (gebroken of gekneusd)

Wat zijn ribblessures?

Een gekneusde of gebroken rib is een letsel waarbij er schade is aan een of meerdere ribben in het borstgebied. Hoewel beide verwondingen betrekking hebben op de ribben, zijn ze verschillend in termen van ernst en de mate van schade.

Een gekneusde rib ontstaat meestal als gevolg van een directe klap of stomp op de borst. Het kan ook ontstaan door overmatige druk op de ribben, bijvoorbeeld door een stevige omhelzing of door het dragen van een te strak korset.

Een gekneusde rib veroorzaakt pijn en ongemak, maar er is geen sprake van een breuk in het bot zelf.

De pijn kan verergeren bij beweging, diep ademhalen, hoesten of niezen. Rust, pijnstillers en het vermijden van activiteiten die de pijn verergeren, helpen meestal bij het herstel van een gekneusde rib.

Een gebroken rib is daarentegen een breuk in het bot. Dit kan gebeuren als gevolg van een ernstig trauma, zoals een val, auto-ongeluk of een harde klap op de borst.

De pijn bij een gebroken rib is meestal ernstiger en kan gepaard gaan met ademhalingsproblemen, blauwe plekken, zwelling en misvorming van het borstgebied.

In sommige gevallen kan een gebroken rib gevaarlijk zijn als het letsel de longen, het hart of andere interne organen beschadigt. Medische hulp is nodig bij een gebroken rib om complicaties te voorkomen.

Hoe ontstaat een Ribblessure?

Letsel aan de ribben kan op verschillende manieren ontstaan.

De meest voorkomende oorzaken zijn:

Trauma: Een directe klap of stomp op de borst kan leiden tot gekneusde of gebroken ribben. Dit kan gebeuren bij auto-ongelukken, vallen, sportblessures, geweldsincidenten of andere situaties waarin de borstkas wordt geraakt.

Overmatige druk: Overmatige druk op de ribben kan leiden tot gekneusde ribben. Dit kan voorkomen bij stevige omhelzingen, compressie van de borstkas tijdens het dragen van een te strak korset of het vastgesnoerd zijn in een veiligheidsgordel tijdens een auto-ongeluk.

Herhaalde stress: Herhaalde stress op de ribben, zoals bij sommige sporten zoals boksen of roeien, kan microfracturen in de ribben veroorzaken, wat uiteindelijk kan leiden tot stressfracturen.

Osteoporose: Verzwakte botten als gevolg van osteoporose kunnen gemakkelijker breken, inclusief de ribben.

De ribben zijn relatief kwetsbaar voor letsel omdat ze zich aan de buitenkant van de borstkas bevinden en essentiële organen zoals het hart en de longen beschermen.

Welke klachten geeft letsel aan de ribben?

Letsel aan de ribben kan verschillende klachten veroorzaken, afhankelijk van de ernst van het letsel. Enkele veelvoorkomende klachten zijn:

Pijn: Pijn is het meest voorkomende symptoom bij ribblessures. De pijn kan variëren van mild tot ernstig en wordt meestal gevoeld op de plaats van het letsel, meestal aan de zijkant van de borstkas. De pijn kan verergeren bij beweging, diep ademhalen, hoesten, niezen of druk uitoefenen op het gebied.

Gevoeligheid en zwelling: Het getroffen gebied kan gevoelig zijn bij aanraking. Er kan ook sprake zijn van zwelling, vooral als er sprake is van een gekneusde rib.

Ademhalingsproblemen: Bij ernstigere ribblessures, zoals een gebroken rib, kan de pijn bij diep ademhalen of hoesten de ademhaling bemoeilijken. Mensen kunnen oppervlakkig ademen om pijn te vermijden, wat kan leiden tot kortademigheid.

Blauwe plekken en misvorming: Bij een gebroken rib kan er blauwe plekken (hematomen) ontstaan rond het letselgebied. In sommige gevallen kan er ook misvorming van de borstkas optreden als gevolg van een breuk.

Andere symptomen: Afhankelijk van de ernst van het letsel en of er sprake is van verwonding aan andere structuren, kunnen er aanvullende symptomen optreden, zoals hoesten, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid of zelfs bloed ophoesten. Deze symptomen kunnen duiden op complicaties zoals een beschadigde long of inwendige bloedingen.

Zoek medische hulp als je vermoedt dat je een ribblessure hebt. Alleen een arts kan een juiste diagnose stellen en de juiste behandeling aanbevelen.

Diagnose stellen.

Om een diagnose te stellen van een ribblessure, zal een arts verschillende stappen volgen, waaronder:

Medische geschiedenis en fysiek onderzoek: De arts zal eerst een gedetailleerde medische geschiedenis afnemen, inclusief vragen over de symptomen, de aard van het letsel en eventuele eerdere borst- of ribblessures.

Vervolgens zal de arts een fysiek onderzoek uitvoeren om het gebied te onderzoeken en te beoordelen op gevoeligheid, zwelling, blauwe plekken, misvorming en beperkte beweging van de ribben.

Beeldvormende tests: Afhankelijk van de ernst van de klachten en het vermoeden van de arts, kunnen er aanvullende beeldvormende tests worden uitgevoerd om de diagnose te bevestigen. Dit kan een röntgenfoto, een CT-scan of een MRI-scan omvatten. Deze beeldvormende tests kunnen helpen bij het identificeren van breuken, scheuren, dislocaties of andere afwijkingen in de ribben en aangrenzende structuren.

Aanvullende tests: In sommige gevallen kan de arts aanvullende tests bestellen om mogelijke complicaties uit te sluiten of te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld een longfunctietest zijn om ademhalingsproblemen te evalueren, of bloedonderzoek om andere onderliggende aandoeningen uit te sluiten.

Op basis van de resultaten van het medische onderzoek en de beeldvormende tests kan de arts de diagnose stellen, of het nu gaat om een gekneusde rib, een gebroken rib of een ander type ribblessure.

Ze zullen ook de ernst van het letsel beoordelen en een behandelplan aanbevelen op basis van de specifieke situatie van de patiënt.

Behandeling van Ribblessures.

De behandeling van ribblessures, zoals gekneusde of gebroken ribben, omvat meestal conservatieve maatregelen om pijn te verlichten, het genezingsproces te bevorderen en complicaties te voorkomen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende behandelingsmaatregelen:

Pijnmanagement: Het beheersen van pijn is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Je kunt pijnstillers nemen, zoals paracetamol of niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s), zoals ibuprofen, zoals voorgeschreven of aanbevolen door je arts. Vermijd het gebruik van aspirine, omdat dit bloedingen kan veroorzaken.

Rust en beperking van activiteiten:
Het is belangrijk om rust te nemen en activiteiten te beperken die de pijn verergeren. Vermijd zware inspanning, tillen, duwen, trekken of andere activiteiten die druk uitoefenen op de ribben en de borstkas. Dit helpt bij het bevorderen van genezing en voorkomt verdere schade.

Ademhalingsoefeningen: Het uitvoeren van ademhalingsoefeningen kan helpen om ademhalingsproblemen te verminderen en te voorkomen dat de longen zich met slijm vullen. Diep ademhalen en hoesten kunnen pijnlijk zijn, maar het is belangrijk om de longen gezond te houden. Je arts kan je begeleiden bij geschikte ademhalingsoefeningen.

Warmte- of ijsbehandeling: Het aanbrengen van warmte of kou op het getroffen gebied kan helpen om pijn te verlichten en zwelling te verminderen. Je kunt een warmtepakking of een ijsverpakking gedurende 10-15 minuten per keer toepassen. Zorg ervoor dat je een doek of handdoek tussen de verpakking en je huid plaatst om brandwonden te voorkomen.

Ondersteunende maatregelen: Het dragen van een steunend verband, zoals een ribbandage, kan helpen om de ribben te stabiliseren en de pijn te verminderen. Dit kan vooral nuttig zijn bij gebroken ribben.

Follow-up en monitoring: Het is belangrijk om regelmatige follow-upafspraken te hebben met je arts om het herstelproces te volgen, eventuele complicaties te identificeren en de behandeling indien nodig aan te passen.

Oefeningen: Bij ribblessures, zoals gekneusde of gebroken ribben, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met oefeningen, vooral in de vroege stadia van het herstel. In de beginfase van het letsel is rust en beperking van activiteiten cruciaal om verdere schade te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen.

Medisch advies in winnen voor een juiste diagnose en behandeling van ribblessures is essentieel. De aanbevolen behandelingsmaatregelen kunnen variëren afhankelijk van de ernst van het letsel en de individuele situatie.

Behandeling bij VitiFysio.

De behandeling van een ribblessure vereist vaak een combinatie van verschillende therapieën. Werk met of kies een medisch professional om de juiste behandeling te vinden voor uw individuele situatie.

Ondervindt u hinder van een ribblessure of twijfelt u of heeft u vragen over uw klacht(en) en wilt u dat er nader onderzoek wordt gedaan, neem dan contact op via onderstaande “JA IK WIL EEN AFSPRAAK” knop. De fysiotherapeut zal dan samen met u, tijdens uw eerste consult, indien nodig een behandelplan maken.

Dit behandelplan kan bestaan uit:

Blijf niet met uw klachten rondlopen want het kan zomaar zijn dat uw klachten verergeren of dat u er langer over gaat doen om te herstellen. Neem uw klachten serieus en raadpleeg uw fysiotherapeut of huisarts.

Met vriendelijk groet,
Fysiotherapie VitiFysio Venlo
Vitisha Thakoersingh Fysiotherapeut

JA, IK WIL EEN AFSPRAAK!