Wat is chronische pijn?

Chronische pijnklachten zijn aanhoudende of langdurige pijnklachten die langer duren dan normaal gesproken verwacht wordt voor de genezing van een letsel of aandoening. Chronische pijn kan maanden tot zelfs jaren aanhouden, en kan een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van de persoon die ermee te maken heeft. Chronische pijnklachten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals letsel, ziekte, ontstekingen, zenuwbeschadiging, of andere medische aandoeningen.

Chronische pijn kan zich op verschillende manieren uiten en kan van invloed zijn op verschillende delen van het lichaam, zoals de rug, nek, gewrichten, spieren, hoofd, buik, bekken en andere delen van het lichaam. De ernst van chronische pijn kan variëren van mild tot ernstig en kan invloed hebben op de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van een persoon.

Complexe behandeling

Behandeling van chronische pijnklachten kan complex zijn en kan verschillende benaderingen omvatten, zoals medicatie, fysiotherapie, psychologische ondersteuning, pijnmanagementtechnieken, levensstijlaanpassingen en andere behandelingsmodaliteiten, afhankelijk van de oorzaak en de individuele behoeften van de persoon. Het is belangrijk om professionele medische hulp in te schakelen als je chronische pijnklachten ervaart, zodat een juiste diagnose kan worden gesteld en een geschikte behandeling kan worden geboden.

Emotionele ervaring

Pijn is een vervelende en emotionele ervaring. Iemand heeft chronische pijn als pijnklachten langer dan 3 maanden duren. De oorzaak van de chronische pijn is vaak moeilijk te bepalen. Ook de behandeling ervan is lastig. Er zijn verschillende soorten pijn. Pijn door een wond of ongeluk is acute pijn. Deze pijn heeft een beschermende functie. De oorzaak is vaak duidelijk en de pijn is goed te behandelen. Bij chronische pijn is de oorzaak voor de pijnklachten niet duidelijk. Ook de behandeling ervan is soms lastig.

Hoe vaak komt het voor?

Een op de 3 tot 5 mensen heeft chronische pijn. In Nederland zijn er dus meer dan 3,2 miljoen mensen met pijnklachten. Hoeveel pijn iemand heeft verschilt per persoon. Sommige mensen hebben zoveel last van hun pijnklachten, dat hulp nodig is.

Chronische pijn: het bio-psycho-sociale model

Het biopsychosociale model is een benadering die wordt gebruikt om chronische pijnklachten te begrijpen en te behandelen. Het model erkent dat chronische pijn niet alleen het gevolg is van fysieke factoren, zoals letsel of ziekte, maar ook wordt beïnvloed door psychologische en sociale factoren. Het biopsychosociale model benadrukt dat chronische pijn een complexe interactie is tussen biologische, psychologische en sociale factoren, en dat een holistische benadering nodig is om chronische pijnklachten te begrijpen en effectief te behandelen.

Biologische factoren

Biologische factoren: Deze omvatten fysieke aspecten van chronische pijn, zoals anatomische veranderingen, zenuwbeschadiging, ontstekingen, genetische factoren en andere biologische processen die van invloed kunnen zijn op het ontstaan en de intensiteit van pijnklachten.

Psychologische factoren

Psychologische factoren: Deze omvatten de gedachten, emoties, gedragingen en coping-strategieën van een persoon in relatie tot chronische pijn. Psychologische factoren zoals stress, angst, depressie, catastroferend denken, negatieve emoties en traumageschiedenis kunnen van invloed zijn op de perceptie van pijn, de pijnervaring versterken en het herstel belemmeren.

Sociale factoren

Sociale factoren: Deze omvatten de omgeving, de sociale context en de invloed van anderen op de beleving van pijn. Sociale factoren zoals sociale steun, werk- en levensstijl, culturele en maatschappelijke verwachtingen, en interacties met familie, vrienden en zorgverleners kunnen allemaal van invloed zijn op de manier waarop iemand zijn of haar pijn ervaart en ermee omgaat.

Pijnmanagement

Het biopsychosociale model benadrukt dat het begrijpen van deze verschillende factoren essentieel is bij de evaluatie en behandeling van chronische pijnklachten. Het kan leiden tot een meer holistische en multidisciplinaire aanpak van pijnmanagement, waarbij rekening wordt gehouden met de biologische, psychologische en sociale aspecten van de pijnervaring. Behandelingen kunnen gericht zijn op het aanpakken van zowel de biologische als de psychosociale factoren, zoals medicatie, fysiotherapie, psychologische ondersteuning, stressmanagement, gedragsverandering en aanpassingen in levensstijl, afhankelijk van de behoeften en doelen van de persoon met chronische pijn. Het doel van het biopsychosociale model is om een holistische benadering van pijnmanagement te bevorderen en de beste zorg te bieden aan mensen met chronische pijnklachten.

Behandeling bij VitiFysio

Ondervindt u hinder van of twijfelt u of heeft u vragen over uw klacht(en) en wilt u dat er nader onderzoek wordt gedaan, neem dan contact op via onderstaande “JA IK WIL EEN AFSPRAAK” knop. De fysiotherapeut zal dan samen met u, tijdens uw eerste consult, indien nodig een behandelplan maken. Dit behandelplan kan bestaan uit:

Blijf niet met uw klachten rondlopen want het kan zomaar zijn dat uw klachten verergeren of dat u er langer over gaat doen om te herstellen. Neem uw klachten serieus en raadpleeg uw fysiotherapeut of huisarts.

Met vriendelijk groet,
Fysiotherapie VitiFysio Venlo
Vitisha Thakoersingh Fysiotherapeut

JA, IK WIL EEN AFSPRAAK!