Wat is het compartiment-syndroom?

Het compartimentsyndroom is een aandoening waarbij er sprake is van verhoogde druk binnen de compartimenten (afgebakende ruimtes) in het lichaam. Dit kan leiden tot compressie en schade aan de weefsels die zich binnen die compartimenten bevinden.

Er zijn verschillende soorten compartimentsyndroom, waaronder het compartimentsyndroom van het onderbeen, de arm, de buik, de borstkas en de voet.

Symptomen van het compartimentsyndroom kunnen zijn: pijn, gevoelloosheid, tintelingen, zwelling, veranderingen in kleur of temperatuur van de huid en verminderde beweging van het getroffen gebied.

Het compartiment-syndroom van het onderbeen

Het compartimentsyndroom van het onderbeen is een aandoening waarbij er sprake is van verhoogde druk binnen de compartimenten (afgebakende ruimtes) in het onderbeen. Deze compartimenten bestaan uit spieren, zenuwen en bloedvaten die worden omgeven door een stevige laag bindweefsel genaamd fascie.

Bij het compartimentsyndroom kan deze fascie te strak of gespannen zijn, waardoor er druk ontstaat binnen de compartimenten. Dit kan leiden tot compressie en schade aan de spieren, zenuwen en bloedvaten die zich binnen die compartimenten bevinden.

Oorzaak van het Compartiment-syndroom

Het compartimentsyndroom ontstaat wanneer de druk in een afgebakende ruimte, ofwel een compartiment, van het lichaam toeneemt en de weefsels binnen dat compartiment samendrukt. Dit kan leiden tot verminderde bloedtoevoer naar de weefsels en compressie van de zenuwen en spieren. Als gevolg hiervan kan er schade aan de weefsels ontstaan en kunnen er symptomen optreden.

Er zijn verschillende oorzaken van het compartimentsyndroom, waaronder:

  1. Trauma: Een van de meest voorkomende oorzaken van het compartimentsyndroom is letsel of trauma, zoals een breuk of verstuiking. De zwelling en druk die optreedt na het letsel kan leiden tot verhoogde druk in het compartiment en het ontstaan van het syndroom.
  2. Overbelasting: Het kan ook optreden bij overmatige belasting van een spiergroep, zoals bij hardlopers die lange afstanden afleggen of bij gewichtheffers die zware gewichten tillen. Herhaalde inspanning kan leiden tot ontstekingen en zwellingen, wat op zijn beurt kan leiden tot verhoogde druk in het compartiment.
  3. Bloedingen: Bloedingen kunnen ook leiden tot het compartimentsyndroom, bijvoorbeeld bij een bloeding in de spieren na een operatie of trauma.
  4. Andere aandoeningen: Andere aandoeningen die het compartimentsyndroom kunnen veroorzaken, zijn onder meer spier- en vaatziekten, infecties en ontstekingen.

Klachten en verschijnselen van het compartiment-syndroom.

Mensen die last hebben van een chronisch compartimentsyndroom hebben last van pijn en gespannenheid van het onderbeen die telkens tijdens en/of direct na inspanning optreedt. Zij moeten hun activiteit staken en moeten rust nemen om de klachten weer te laten verdwijnen. In rust zijn meestal weinig klachten aanwezig. Daarnaast kan er sprake zijn van tintelingen of doofheid van de voet. De symptomen van het compartimentsyndroom van het onderbeen kunnen zijn: pijn, gevoelloosheid, tintelingen, zwelling, veranderingen in kleur of temperatuur van de huid en verminderde beweging van het been.

Behandeling van het compartiment-syndroom

De behandeling van het compartimentsyndroom is gericht op het verminderen van de druk in het compartiment en het verbeteren van de bloedtoevoer naar de weefsels. De behandeling hangt af van de ernst en de oorzaak van het compartimentsyndroom en kan bestaan uit de volgende maatregelen:

  1. Rust en verhoogd aangedane gebied: De eerste stap bij de behandeling van het compartimentsyndroom is het vermijden van activiteiten die de druk in het compartiment verhogen. Ook kan het verhogen van het aangedane gebied helpen om de druk te verminderen.
  2. Compressie: Compressiekleding of verbanden kunnen worden gebruikt om de druk op het compartiment te verminderen.
  3. Pijnbestrijding: Pijnstillers kunnen worden voorgeschreven om de pijn en het ongemak te verminderen.
  4. Fysiotherapie: Fysiotherapie kan worden voorgeschreven om de spieren en het weefsel in het aangedane gebied te versterken en de mobiliteit te verbeteren.
  5. Operatie: In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om de druk in het compartiment te verminderen. Tijdens deze operatie wordt er een incisie gemaakt in het compartiment om de druk te verlagen.

Het is belangrijk om het compartimentsyndroom tijdig te behandelen, omdat onbehandeld het kan leiden tot permanente schade aan de spieren en zenuwen in het aangedane gebied. Als je vermoedt dat je het compartimentsyndroom hebt, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts om de behandeling te starten.

Behandeling bij Vitifysio.

Als de symptomen aanhouden of verergeren, is het verstandig om een arts te raadplegen om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. Ondervindt u hinder van het compartimentsyndroom of twijfelt u of heeft u vragen over uw klacht(en) en wilt u dat er nader onderzoek wordt gedaan, neem dan contact op via onderstaande “JA IK WIL EEN AFSPRAAK” knop. De fysiotherapeut zal dan samen met u, tijdens uw eerste consult, indien nodig een behandelplan maken. Dit behandelplan kan bestaan uit:

Blijf niet met uw klachten rondlopen want het kan zomaar zijn dat uw klachten verergeren of dat u er langer over gaat doen om te herstellen. Neem uw klachten serieus en raadpleeg uw fysiotherapeut of huisarts.

Met vriendelijk groet,
Fysiotherapie VitiFysio Venlo
Vitisha Thakoersingh Fysiotherapeut

JA, IK WIL EEN AFSPRAAK!